The 'S 600'

The ‘S 600’ is a very fast sailing yacht intended for tourism and racing in regattas in the monotype class of the ‘S 600 RT’. For many years, these types of yachts have enjoyed their users with great feelings and experiences associated with recreational sailing and racing in the regattas. The Polish Association of the Sympathy 600 RT Class ensures that regattas in this class are included in the calendar of almost all sailing events organized in our country and abroad. The ‘S 600 RT’ is the first monotype class in Poland. Despite many difficulties, it has survived for so many years, while in the meantime, several other classes have been created and disappeared.

There are four berths for the crew on the boat. There is a place for a chemical toilet. You can also make some space for a gas cooker. Numerous lockers and cabinets  can accommodate a lot of luggage.

Translated by Waldek Paszyński

Price

The price of the finished unit with sails in the RT version is EUR 15,848.00 net.
It is also possible to buy the shells for self-assembling.

The price of shells is EUR 4658 net. The price includes: glued shells consisting of the fuselage, hull insert, deck, roof headliner and cockpit cover of loaders, center board’s blade with a bulb, rudder’s blade and the deck’s entrance sliding hatch.

Translated by Waldek Paszyński

Dane techniczne

Tourist version:

Overall length 6.0 m
Overall width 2.45 m
Immerse 0.22/1.20 m
Own weight min. min. 550 kg
The height inside 135 cm
Number of berths 4
Lifted ballast 100 kg
Overall height 8.9 m
Sails area 15.8 m2
Main 11.3 m2
Foresail/jib 4.5 m2
Genaker n.a.

Wersja regatowa

Overall length 6.0 m
Overall width 2.45 m
Immerse 0.22/1.20 m
Own weight min. min. 550 kg
The height inside 135 cm
Number of berths 4
Lifted ballast 100 kg
Overall height 9,2 m
Sails area 23,5 m2
Main 18,34 m2
Foresail/jib 7,65 m2
Genaker 33,58

Gallery

Sympathy 600

SYMPATHY 600 jest bardzo szybkim jachtem żaglowym przeznaczonym do turystyki i ścigania się w regatach w monotypowej klasie SYMPATHY 600 RT. Od wielu lat tego typu jachty cieszą swoich użytkowników wspaniałymi doznaniami i przeżyciami związanymi z pływaniem rekreacyjnym i ściganiem się w regatach. Polskie Stowarzyszenie Klasy Sympathy 600RT dba o to żeby regaty w tej klasie znalazły się w kalendarzu prawie wszystkich imprez żeglarskich organizowanych w naszym kraju i za granicą. Sympathy 600 RT to pierwsza klasa monotypowa w Polsce. Mimo wielu trudności przetrwała ona tyle lat podczas gdy w międzyczasie powstało i zniknęło już kilka innych klas.

Na łodzi są cztery koje dla załogi. Jest miejsce na toaletę chemiczną. Można tez wygospodarować miejsce na kuchenkę gazową. Liczne schowki i jaskółki mogą pomieścić sporo bagażu.

Cena

Cena gotowej jednostki z żaglami w wersji RT wynosi 15848 EUR netto
Jest też możliwość zakupu samych skorup do samodzielnej zabudowy.

Cena skorup 4658 EUR netto. W tej cenie są sklejone skorupy składające się z kadłuba wkładki kadłubowej pokładu podsufitki i pokryw bakist kokpitowych płetwy mieczowej z bulbą, płetwy sterowej i suwklapy.

Dane techniczne

Wersja turystyczna

Długość całkowita 6.0 m
Szerokość całkowita 2.45 m
Zanurzenie 0.22/1.20 m
Masa własna min. 550 kg
Wysokość wewnątrz 135 cm
Ilość koi 4
Balast podnoszony 100 kg
Wysokość całkowita 8.9 m
Powierzchnia żagli 15.8 m2
Grot 11.3 m2
Fok 4.5 m2
Genaker -

Wersja regatowa

Długość całkowita 6.0 m
Szerokość całkowita 2.45 m
Zanurzenie 0.22/1.20 m
Masa własna min. 550 kg
Wysokość wewnątrz 135 cm
Ilość koi 4
Balast podnoszony 100 kg
Wysokość całkowita 9.2 m
Powierzchnia żagli 23.5 m2
Grot 18.34 m2
Fok 7.65 m2
Genaker 33.58 m2

Galeria